.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous presentation at Goto 10 in Malmö

How to implement Zero Trust

11 nov 2021, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

ZeroTrust is a security architecture that takes its starting point around identity and encryption. ZeroTrust means that we always verify everything, that there are no safe zones anymore. When an organization is going to implement ZeroTrust, the question usually comes, where do you start and how do you actually do it? We'll go over what ZeroTrust is and how we implement this.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö