.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10 i Stockholm

Hållbarhetsfrukost på Goto 10: Hur påverkar digitaliseringen klimat och miljö?

31 aug 2023, 08:45–10:00 | Arrangör: DIGG , Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

En gång i månaden bjuder vi in till ett samtal på temat hållbarhet, digitalisering och innovation – ibland var för sig, ibland i en salig blandning. Vi står för kaffe, talare och energi. Du som kommer tar med dig gott samtal och bra frågor!

Digitaliseringen har både positiva och negativa effekter på miljön, det senare uppmärksammas nu mer och mer. Trots att ämnet är aktuellt kan det vara svårt att hitta analyser av digitaliseringens nettoeffekter. Den digitala omställningen och teknologiska utvecklingen kräver både energi och resurser. Maskininlärning, ChatGPT samt brytning av kryptovalutor är några av de mest energiintensiva processerna och utgör växande miljöproblem.

Digg (Myndigheten för digital förvaltning) släppte i maj 2023 rapporten Digitaliseringens klimat- och miljöeffekter, i vilken de bland annat pekar på datahallars centrala roll, vikten av energimixen som används, förutsättningar för att uppnå en mer cirkulär ekonomi och närliggande krav på standardisering och rapportering av klimat- och miljödata. Till höstterminens första hållbarhetsfrukost kommer två av rapportförfattarna för att presentera några av de viktigaste poängerna från rapporten.

Och du: eventet kommer inte att livestreamas!

Välkommen!

Agenda:

  • 08.45: frukostmackor och kaffe serveras, varsågod!
  • 09.00 – 10.00: presentation och möjlighet att ställa frågor
  • 10.00 och framåt: eftersnack och dags att ta slut på kaffet!

Talare:

Theo Andersson, omvärldsbevakare, enheten för analys, Digg
Theo har jobbat på Digg sedan hösten 2019 och haft ett särskilt fokus på främjandefrågor rörande AI-användning inom offentlig förvaltning. Theo arbetar med omvärldsbevakning och analys med syfte att bättre förstå den pågående samhällsomställningen, de möjligheter som erbjuds och hur vi kan bemöta olika utmaningar på vägen mot en mer digitaliserad men även hållbar framtid.

Joakim Sjunnesson, analytiker, enheten för analys, Digg
Joakim har jobbat drygt 10 år på olika myndigheter, senast på Digitaliseringsrådets kansli. Han har sett digitaliseringen som en röd tråd i sina tidigare arbeten, och menar att digitalisering och dess påverkan finns överallt i samhället. Joakim jobbar med omväxlande och breda frågor som påverkar oss alla i en tid av omställning.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm