.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

Hackathons och innovationstävlingar för att innovera på Öppna Data

8 dec 2020, 10:00–12:00 | Arrangör: DIGG , JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) , Openhack

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Offentlig sektor satsar på nationella innovationstävlingar och hackathons med syfte att få öppna data i användning; som en del av myndigheternas verksamhetsutveckling och/eller som en katalysator för innovation. Räcker denna ansats eller krävs det något mer för att uppnå det vi vill?

Öppna data, kommunikation, ambition och åtagande är viktiga ingredienser fr att lyckas med en innovationstävling. Diskutera möjligheterna samt utmaningarna tillsammans med oss.

Agenda

 • Inledning (Maria Dalhage - AF) 10 min
 • Erfarenheter av att anordna digitala hackaton för offentlig förvaltning (Therese Bojia - DIGG) 10 min
 • ChallengesGov.se – Lärdomar från att arbeta utmaningsdrivet och med innovationstävlingar för att främja öppen och datadriven innovation – (Angela Yong - SMHI) 10 min
 • Hackathons för att adressera humanitära och sociala utmaningar - (Lukas Leander - OpenHack) 10 min
 • Paneldebatt: Reflektioner från olika Hackathons 20 min
 • Dialog/diskussion 30 min
 • Sammanfattning 30 min

Diskussionsfrågor:

 1. Hur många hackathons har ni medverkat på i år?
 2. Varför deltar ni/varför deltar ni inte
 3. Ska hackathons vara en naturlig del av offentlig sektors
 4. arbetsuppgifter och hur vill ni utforma detta?

Om meetup-serien

Meetup-serien handlar om hur myndigheter öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sin öppna data tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Vi pratar även om hur utveckling av relaterad öppen programvara och standarder kan skapa synergieffekter och driva på innovationen baserat på datan. Meetupsen kommer hålla ett virtuellt workshop-format där vi kunskapsdelar genom presentationer varvat med diskussioner. Vårt mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka påverkan och driva på nyttiggörandet av deras öppna data.

Notera:
Ett mejl med en anslutningslänk till mötet (som sker via zoom) kommer att skickas till dig som deltagare några dagar före eventet.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online