.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Google I/O Extended Mobile

10 aug 2023, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Google I/O Extended is the community-led counterpart to Google I/O, our annual Google-led conference where the world hears about Google’s latest developer solutions, products, and technology.

Google I/O Extended {Mobile Edition}  connects developers worldwide for thoughtful discussions and a first look at Google’s latest developer products related to Mobile.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö