.FILE 2G 3G 4G 5G

Seminarium at Goto 10 in Malmö

From DevOps Teams to Platform Teams and what did we solve?

26 mar 2024, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

DevOps was never intended to be a role, and certainly not the function of a team. However, many organisations looking to implement DevOps did what they do best: create a function around it and start a team. One can argue, however, that DevOps teams did ultimately have a positive impact. Since Platform Engineering became the latest hype, many teams are being rebranded from “DevOps” to “Platform” with an apparent focus on Developer Experience. With this new buzzword, can we finally figure out what DevOps teams were supposed to do?

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö

  • 26 mar 2024, 17:30–20:00
  • Gradängen
    Slagthuset, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö
  • English
  • Organizer: Foo Café