.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Forum Öppna Data - Valet 2022 - Vart är dina skattepengar på väg?

30 aug 2022, 17:00–20:00 | Arrangör: Open Knowledge Sweden

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Under detta event utforskar vi inför valet hur budgetar från kommuner ser ut och hur dina skattepengar planeras att användas. Vart kommer dina skattepengar gå? Kom och lär dig mer och ta reda på det!

Välkommen att ta del av en presentation om projektet Öppna Budgetar från Handlingar.se inför valet 2022. Du är även välkommen att delta på plats eller på distans med att granska och analysera kommunala budgetar som vi presenterar och offentliggör. Kommunala budgetar hjälper till att förstå vart dina skattepengar kommer spenderas och vilka kommuner som kan komma att uppnå nationella och internationella mål och avtal. Gör till exempel din kommun nog för att angripa samhällsfrågor som skola, vård, omsorg, integration, klimatomställning och brott?

Välkommen att lyssna och delta med Handlingar.se och delta i att ta reda på hur kommunernas budgetar ser ut och skiljer sig från varandra. Vi frågar oss även hur det skulle kunna se ut om kommunala partier skulle släppa skuggbudgetar på ett digitalt och tillgängligt sätt. Hur skulle det göra det lättare för dig som väljare och medborgare i din kommun att jämföra inför valet och engagera dig i politiken?

Preliminär agenda

17:00 – 17:15 Välkomnande och presentation av Open Data Day 2022, Open Knowledge Sverige och Open Knowledge Network (Elenor Weijmar, Handlingar.se) 15 min presentation

17:15 - 17:45 Presentation av Öppna Budgetar 2022 (Mattias Axell, Handlingar.se), 30 min presentation

17:45 - 18:00 - Mat och mingel

18:00 - 20:00 - Diskussioner och session för att analysera och jämföra budgetar

Bakgrund: I och med samhällsutvecklingen med pandemi, inflation, minskad invandring, klimatförändringar och Agenda 2030 samt krig i Europa behöver vi förstå hur våra skattepengar används för att bemöta utmaningarna. Det blir också viktigt att förstå nyttan digitala budgetar, samt oppositioners skuggbudgetar. Oavsett vart du bor i landet och vilken kommun du bor i. Det är även viktigt i samband med det nya säkerhetsläget att förstå vilken roll som digitala budgetar kan spela för att bygga förtroende till skattesystemet och demokratin.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm