.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Malmö

Företagsverkstad med hållbarhet i fokus

21 nov 2023, 16:00–18:00 | Arrangör: Nyföretagarcenter Syd

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Har du en frågeställning kring hållbarhet i din verksamhet? Vad är du nyfiken på? Är det önskvärt med en förändring inom detta? Är du villig att agera? Företagsverkstad för samman de mindre företagen för att samskapa - kom med dina idéer och dina behov så skapar vi lösningar tillsammans!

Vi har gemensamt en stor utmaning i de globala målen - både som personer och organisationer. Man nickar instämmande men det går ändå över huvudet på en. Hur motiverar man sig för hållbarhet?

Välkommen på Företagsverkstad där vi tillsammans skapar lösningar på Dina hållbarhetsutmaningar i din verksamhet!

Vi fokuserar på dessa tre begrepp som bärare av hållbarhet:

Hälsa - innebär bland annat:

God arbetsmiljö, öppen kultur, gott ledarskap, medarbetarskap, kost/träning, mentalt, arbetstider/ansvar, meningsfullhet, hjälpa/bli hjälpt, se/bli sedd, hanterbarhet, öppenhet, hålla paradoxer, delaktighet, begriplighet, friskvård, naturlighet, äkthet

Samverkan - kan omfatta:

Tillsammans, ett inkluderande vi, gränsöverskridande/tvärfunktionellt, gemensamt syfte, gemensamma förhållningssätt, vision, möjligheter, affärer, ekosystem, påverkan, omvärld, delaktighet, nyfikenhet, gemensamt lärande, att dansa med osäkerhet

Cirkularitet - handlar för oss om sådant som:

Materialflöden, transporter, lärande, tillvaratagande, ödmjukhet, nyfikenhet, affärer, energi, kostnadsreduktion, nya intäkter, ökad förståelse, helhetstänk, engagemang, omfamna komplexitet, återanvändning/återföring, innovation, värdeskapande, värde

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö