.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Malmö

SETT Meet - AI:s möjligheter och utmaningar för källanvändning i skolan (hybridevent)

16 jan 2024, 15:00–16:30 | Arrangör: Internetstiftelsen , SETT

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Välkommen till en eftermiddag med föreläsningar kring utmaningar och möjligheter med AI för att arbeta med källor i skolan, biblioteket eller i vardagen!

Syftet med eftermiddagen är att du ska få insikter om AI utmaningar och möjligheter i undervisningen och arbetet med att skapa och använda digitala källor.

Se livestream av eventet här: https://www.youtube.com/live/km0v38bdvz4?si=YCkvXyxdWKwlX_K1

  • 15:00-15:15 Föreläsning med Alper Yilmaz (undervisningsråd på Skolverket) Om Vad är AI är och hur skolan kan använda AI i arbetet.
  • 15:17- 15:34 Föreläsning med Joel Rangsjö (gymnasielärare i svenska) om att använda AI generade källor, möjligheter och utmaningar för källhantering.
  • 15:35-15:47 Föreläsning med TBA om utmaningar med tillit till digitala källor i en värld med AI
  • 15:50 -15:55 Paus
  • 15:55-16:20 Panelsamtal om AI:s möjligheter och utmaningar för källanvändning i skolan
  • 16:20-16:30 Frågor och Tack för idag!

Talare:
Alper Yilmaz undervisningsråd på Skolverket
Joel Rangsjö, lärare i svenska, spanska och it-pedagog i Jönköping.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö