.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Malmö

Flutter with Supabase

18 jan 2024, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

We talk about Novowallet app build with Flutter , Firebase and Supabase , what are the advantages, pro and a small workshop.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö