.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous presentation at Goto 10 in Stockholm

Cancelled: INSTÄLLT - Final presentation - Technigo

23 nov 2018, 11:00–15:00 | Organizer: Technigo

The event has passed.

Final presentation day at Goto 10 for our students at Technigo

This is the final presentation day of a 12 week, full-time boot camp for anyone who wants to start working with building websites and digital products.

During this day, 17 students will present what they have learned and how long they have come with the most popular programing language right now.

Register by sending an email to hello@tjejerkodar.se

  • 23 nov 2018, 11:00–15:00
  • English
  • Organizer: Technigo

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm