.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Faktaresistens och tillit – om den stora oenigheten

11 maj 2021, 08:00–08:45 | Arrangör: Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, föreläser om begreppet faktaresistens. Hon beskriver hur våra olika åsikter inte bara gäller värderingar, utan också fakta. Och hon pekar på riskerna med att vår tillit till källor polariseras allt mer.

OBS! Eventet sänds på Youtube: https://youtu.be/wGcFo6x2x7M 

Vi lever i ”post-sanningens tid” sägs det, en tid präglad av opålitlig information, starka känslor och rent tyckande. Ett särskilt kännetecken för tiden är oenighet som inte går att överbrygga. Våra faktaövertygelser går ofta i linje med politisk eller ideologisk grupptillhörighet. Vad är det som pågår egentligen? Vilken roll spelar den stora spridningen av desinformation? Och vilken betydelse har tilliten?

Välkommen till en morgon där du får lära dig mer om faktaresistens och vilka risker den bär med sig. Med Åsas hjälp försöker vi besvara vad som händer om en faktabaserad diskussion inte längre är möjlig? Och vad innebär det i så fall för den stundande valrörelsen?

Det här eventet riktar sig till:

  • alla som jobbar med medie- och informationskunnighet eller digital kompetens
  • alla som är intresserade av frågor som rör källkritik och samtalsklimatet på nätet
Lästips inför eventet: i artikeln Så luras vi av våra känslor får du en bra introduktion till begreppet faktaresistens och vad det faktiskt är som hindrar oss från att ta till oss fakta.
 
Praktisk information, En direktlänk till livesändningen (som sker via Youtube) mejlas ut en dag före start (till alla som anmält sig som deltagare). En påminnelse skickas även ut cirka en timme innan sändningen drar igång.
 
Porträtt Åsa Wikforss
Åsa Wikforss. Foto: Rickard L. Eriksson.

Om Åsa Wikforss

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, ledamot i Svenska Akademien och författare till boken Alternativa fakta: om kunskapen och dess fiender.

Om Internetstiftelsen

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation. Vi verkar för ett internet som bidrar positivt till människan och samhället. Läs mer om oss på Internetstiftelsen.se

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online