.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Linköping

En crash course i säkerhetsskydd – bakgrund, krav och lagens plats i säkerhetspusslet

1 dec 2022, 12:00–13:00 | Arrangör: Knowit

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Var passar säkerhetsskydd in i er verksamhet och vilka åtgärder bör du vidta?

Skyddet av det mest skyddsvärda i Sverige (kallat säkerhetsskydd) blir alltmer relevant för allt fler verksamheter i takt med att det säkerhetspolitiska omvärldsläget förändras och samhällets komplexitet och beroenden ökar. Detta har gjort att säkerhetsskyddslagen med tillhörande förordning och föreskrifter har behövt utvecklats och anpassats i en hög takt sedan lagen uppdaterades 2018. Men vad gäller faktiskt idag? Var passar säkerhetsskydd in i verksamheten och när är det relevant att tänka på? Detta tillfälle är tänkt som en crash course där vi går igenom övergripande vad lagen täcker, förklara det perspektiv man ska ha med i arbete med säkerhetsskydd och hur man kan gå tillväga i arbetet. Vi bjuder på en lättare lunch. Varmt välkomna!

Elin Sjöström är informationssäkerhetskonsult på Knowit Cybersecurity & Law i Linköping, hon ansvarar för bolagets säkerhetsskyddsnätverk och –nyhetsbrev och har flertalet erfarenheter med att stötta organisationer rådgivande med säkerhetsskydd och kvalitetsgranska säkerhetsskyddsanalyser. Hon har även publicerat ett examensarbete i samband med att säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 2018 där hon givit insikter i lagens utmaningar för det civila Sverige.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping