.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10 i Stockholm

Edcamp: Självlärande datorsystem i skolan

30 mar 2022, 16:00–16:50 | Arrangör: Edcamp Sverige

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

En knytkonferens kring nya sätt att stimulera elevers självreflektion

Inom skolvärlden är digitala system med inbyggd intelligens på frammarsch, men dessa självlärande algoritmer saknar ofta korrekt träningsdata från skolmiljön. Ett sätt att lösa detta är att få denna nya vetenskap och praktik att utgå från samma modell av verkligheten.  Vi undersöker frågan "Kan lärares arbete med att stimulera självreflektion tillämpas inom självlärande datorsystem?"

Detta är en knytkonferens som leds och modereras av Jonas Bäckelin där vi utgår från "Guideline 6.2: Stöd elevens förmåga att planera och utveckla strategier" i riktlinjerna för Universal Design for Learning (UDL). Du hittar mer om detta i en svensk översättning 

Vi kommer också diskutera resultatet från en pågående intervjuundersökning "Perspektiv på elevers självreflektion inom Universell Design för Lärande".

Edcamp kan på svenska kallas knytkonferens som är tillfällen att möta andra lärare och få möjlighet att diskutera det som driver skolutveckling framåt. Evenemangets hashtaggar är #EdcampUDL och #skolchatt.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm