.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

eArkiv inom offentlig sektor

5 dec 2023, 12:00–13:00 | Arrangör: Network Open Source and Data (NOSAD)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

En workshop om kravställning utvärdering och nätverkande Denna digitala workshop syftar till att ge stöd för att formulera krav och utvärdera eArkivlösningar, inklusive att etablera testbäddar.

Region Skåne delar sina förstudieunderlag och insikter, medan Sydarkivera delar sina erfarenheter, särskilt kring pågående införande av Archivmatica och utforskande av öppna programvaror i testbäddRodanätverket delar insikter om hur de organiserat sig för att ömsesidigt stötta kravställning, implementering och omvärldbevakning.

Medverkande: Anna Bayard (LFV), Elin Jonsson (Sydarkivera), Cecilia Nilsson och Sofie Lindberg (Region skåne)

Moderator: Maria Dalhage (Arbetsförmedlingen) 

Ta gärna del av tidigare inspelning av e-Arkiv med öppen källkod. e-Arkiv https://nosad.se/workshops#earkiv-med-%C3%B6ppen-k%C3%A4llkodmed öppen källkod

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online