.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

DIGG:s stöd för att öppna upp data

29 apr 2021, 14:30–16:00 | Arrangör: DIGG

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Ett seminarium för dig som är bl.a. chef, verksamhetsutvecklare, informationsägare, jurist, IT-utvecklare eller jobbar med IT-säkerhet, där vi går igenom DIGG:s stöd för att tillgängliggöra information som öppna och delade data.

Att komma igång med öppna data kan ibland upplevas som en utmaning. På det här seminariet presenteras det stöd för offentliga aktörer som Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har tagit fram. Vi kommer att presentera DIGGs stöd i form av vägledningar och rekommendationer, Sveriges dataportal och dess tjänster, samt vilka möjligheter till dialog som finns.

Välkomna!

Frågor?

Lyft gärna era funderingar och kommentarer till denna tråd på vårt community, så kan fler läsa svaren och kanske även svara.

Webbinariet sker via plattformen Zoom. Ett mejl med en direktlänk till Webbinariet skickas till dig som deltagare när du anmält dig.

Moderatorer/presentatörer:

Josefin Lassinantti, specialist inom öppna data, DIGG, josefin.lassinantti@digg.se
Björn Hagström, expert inom öppna data och egen företagare på Hagström Consulting, bjorn@hagstrom.nu

Mer om Myndigheten för digital förvaltning (DIGG):

DIGG:s uppdrag är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. Utöver detta ansvarar DIGG för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen, samt bistår regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen och att följa och analysera utvecklingen av densamma.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.