.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare seminarium på Goto 10

Det demokratiska samtalet i en digital tid (online med teckentolkning)

15 sep 2020, 12:00–15:00 | Arrangör: Det demokratiska samtalet , Internetstiftelsen

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Välkomna till en digital halvdag om demokratiskt deltagande och hur vi ökar vår motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat

Digitaliseringen har skapat fantastiska möjligheter för människor att ta del av information och kommunicera uppfattningar, idéer och åsikter med varandra. Internet och sociala medier har i grunden ändrat förutsättningarna för det demokratiska samtalet och bidragit till att sänka trösklarna för demokratiskt deltagande. Samtidigt har utvecklingen på senare år tydliggjort att det också finns baksidor med digitaliseringen. Samma innovativa teknologier som för människor samman kan användas för att göra intrång i människors privatliv och polarisera samhällsdebatten.

2018 tillsatte regeringen en kommitté som fick uppdraget att kartlägga och arbeta med insatser som ökar människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Namnet på den kommittén är ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Den 1 oktober i år ska deras uppdrag redovisas, men redan den 18 maj publicerade de antologin ”Det demokratiska samtalet i en digital tid - en antologi om desinformation, propaganda och näthat.”

Under den här digitala halvdagen presenterar en del av antologins namnkunniga författare innehållet i sina texter samt sina kunskaper inom respektive område.

Välkomna!

 

12:00 Hej och välkomna

Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef Internetstiftelsen

12:05 Det demokratiska samtalet

Matilda Westerman, sekreterare kommittén Det demokratiska samtalet

12:15 Vad innebär digitalisering och autonoma teknologier för individer och samhälle?

Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet

12:40 Obiggreplitheer synliggör makten att förstå — om några initiativ för digital delaktighet **

Terese Raymond, nationell samordnare för Digidelnätverket

13:05 Sociala medier och det politiska deltagandet

Anders Sundell, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

13:30 Digitala angrepp gör ett psykologiskt försvar nödvändigt

Olle Wästberg, tidigare liberal riksdagsledamot, statssekreterare i finansdepartementet, chefredaktör för Expressen, generaldirektör för Svenska institutet och ordförande i 2014 års demokratiutredning

13:55 Virtuell lobbyism: att påverka makthavare i den digitala eran

Hanna Linderstål, VD för Earhart Business Protection Agency och expert på kartläggning och analys av informationspåverkan mot både myndigheter och näringsliv

14:20 Demokratiskadliga nätkränkningar: Dags att se över regelverket?

Mårten Schultz, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och ordförande för Institutet för juridik och internet

14:45 Tack för idag

Matilda Westerman

 

ARRANGÖRER
Internetstiftelsen i samarbete med kommittén ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”

 

NOT - Detta event livesänds via Youtube, direktlänkt till sändningen mejlas ut till anmälda deltagare några dagar före start. Eventet teckentolkas.

** Denna programpunkt ersätter "Strategier för ett samhälle som inte tystnar — erfarenheter från det civila samhället" då talaren fått förhinder.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event online