.FILE 2G 3G 4G 5G

Seminarium at Goto 10 in Malmö

Things we've learned working with a lot of Timeserieses

3 nov 2022, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

A Local-First approach with great MLOps, visualizations and over all tooling.

We'll share some of our best tips through examples where we've failed and then proven ourself, and sometimes where we did a smash-hit from the get-go!

The talk will include things like Local-First approach, thinking about efficiency, MLOps, interactive visualization tooling and how you should think about building your own loss-functions if your use-case is unique.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö

  • 3 nov 2022, 17:30–20:00
  • Gradängen
    Slagthuset, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö
  • English
  • Organizer: Foo Café