.FILE 2G 3G 4G 5G

Meetup på Goto 10 i Linköping

Cybersäkerhetslagen/NIS2 – vad behöver ni göra?

28 nov 2024, 10:00–12:00 | Arrangör: Linköping Science Park

Den ökande frekvensen av säkerhetsincidenter och cyberattacker har sannolikt inte passerat någon obemärkt. Dessa händelser gör oss ständigt påminda om det växande hotet mot företags och organisationers digitala infrastruktur. Att vara förberedd för incidenter och cyberattacker har aldrig varit viktigare. NIS2 föreslås implementeras genom nya cybersäkerhetslagen, som i skrivande stund föreslås träda i kraft 1 januari 2025. Lagstiftningen ställer höga krav på informationssäkerhet, rutiner och processer. Cybersäkerhetslagen omfattar såväl privata som offentliga leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster, bland annat de som tillhandahåller molntjänster. Sanktionerna för brister i regelefterlevnad liknar GDPR:s krav med bl.a. sanktionsavgifter baserade på företagens globala omsättning. Det är alltså hög tid att få koll på om och hur ni träffas av lagstiftningen.

Missa inte denna viktiga workshop där vi ger en överblick över kraven i lagstiftningen, när de gäller och vad de innebär för din organisation. Advokaterna Helena Abelsson och Matilda Claussén-Karlsson från Advokatfirman Delphi deltar vid workshopen för att guida er genom regeldjungeln.

Detta event arrangeras i samarbete med Sweden Secure Tech Hub och Delphi.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping