.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare nätverkande på Goto 10 i Linköping

IT-forensik i cyberdomänen; Johnny Bengtsson, Nationellt forensiskt centrum och Niclas Fock, Digital Forensics Sweden

18 okt 2023, 10:00–12:00 | Arrangör: Linköping Science Park

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Vad är it-forensik och hur kan detta komma till nytta i cyberdomänen? Välkommen på Cybely nätverksträff där vi djupdyker i frågorna om cybersäkerhet!

Presentation kommer att inledas med att beskriva vad forensik och forensisk vetenskap innebär, varför och på vilket sätt it-forensik skiljer sig från traditionell forensik, några vanliga områden som inordnas under det it-forensiska samlingsbegreppet och något om den it-forensiska verksamheten som bedrivs vid Nationellt forensiskt centrum (NFC).

Presentationen kommer främst att fokusera på det som är relaterat till it-forensik i cyberdomänen; både på it-sidan och på ot-sidan (operational technology). Det sistnämnda innefattar vanligen industriella styr- och driftsystem, något som inte enbart återfinns i industrin, utan även förekommer inom en mängd olika samhällsviktiga sektorer. En generell fördjupning kommer att göras av det som kan hjälpa att besvara frågorna hur, varför och nyttan av att it-forensisk beredskap ska planeras, implementeras och följas upp. Vidare kommer sidoaspekter i form av fysiskt skydd, behörighetskontroll och vikten av att ha en genomtänkt säkerhetspolicy kort att beröras.

Seminariet inleds av Niclas Fock, som tillsammans med Polisen och NFCs forskningsledning startat upp det nationella initiativet Digital Forensics Sweden, ett nätverk som idag samlar 50-talet partners från alla delar av samhället. Bakgrunden till initiativet är den dramatiska ökningen av it-relaterade brott och den tekniska utvecklingen inom digitalisering och AI som skapar nya förutsättningar för brottsutredning och brottsbekämpning.

Niclas kommer att ge en inblick i hur AI kan utnyttjas bättre i samhället, men också hur ny teknik ständigt skapar nya brott.

Avslutningsvis avrundas presentationen med öppen dialog kring it-forensik.

Kontakt

Joanna Sjölander, Klusterledare Cyberly Linköping Science Park

joanna.sjolander@linkopingsciencepark.se

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping