.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Stockholm

Cultivating a Growth Mindset

2 nov 2022, 17:30–18:30 | Organizer: Amit Prabhu

The event has passed.

To enable digital transformation in an organization, a culture of digital learning is essential. And to enable digital learning, cultivation of a growth mindset is essential.

In this workshop, you will learn:

  • Difference between growth and fixed mindset
  • Anatomy of growth mindset
  • Key steps to cultivate a growth mindset
  • Practical implementation of growth mindset
  • 2 nov 2022, 17:30–18:30
  • English
  • Organizer: Amit Prabhu

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm