.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Connecting the dots

5 dec 2022, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

It has been an excellent year at EdTech Malmö. This discussion will be about how previous discussed parts fits into EdTech and where to go next. Fredrik will briefly present all the talks held to feed a discussion among particpants. The topics discussed has been – the transition of higher education in a pandemic setting; Life long learning; Ai and learning; Digital learning where there is no digital; How to motivate learners; and How to Test learning.
This discussion is all about you - the participants. Join us for another great discussion.

  • 5 dec 2022, 17:30–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö