.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Stockholm

CocoaHeads Winter Hack Night 2

18 dec 2017, 18:00–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Second evening of the Cocoa Heads winter hack season. Details to be confirmed.

  • 18 dec 2017, 18:00–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm