.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous seminar at Goto 10 in Malmö

Building Enterprise Design Systems with Styled-Dictionary, Typescript and Storybook

26 jan 2023, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Design systems are becoming essential for large companies. Let’s see why we started a design system at Neo4j, and some of our learnings. Then we will dive into a hands-on example of how to use Styled-Dictionary to work with design tokens, and Typescript with Storybook to create and document a component library.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Malmö