.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare presentation på Goto 10 i Malmö

Att vara lika är inte alltid att vara rätt!

23 maj 2022, 11:00–12:00

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

De flesta vill arbeta för en mer inkluderande arbetsplats. I detta seminarium får du verktyg att göra din arbetsplats mer inkluderande för personer med autism-spektrum-diagnoser, ASD.

Vad är skillnaden som gör skillnaden så att en arbetsplats blir inkluderande för personer med NPF-diagnoser? Detta får du svaret på från ASD-Puzzlaren Roland Dreckmann när han berättar om sina upplevelser & kamp att skapa ett hållbart arbetsliv när han har en autism-spektrum-diagnos - ASD.

Om talaren, Roland Dreckmann

I slutet på augusti 2015 fick jag min autism-spektrum-diagnos ( ASD ) - då var jag 51 år. Då hette diagnosen Aspergers Syndrom. Att i så lång tid leva utan att veta eller förstå varför man bara nästan passar in i samhällets alla olika normer har givit mig många olika erfarenheter. Idag är dessa erfarenheterna min största tillgång som jag vill dela med mig av och använda för att hjälpa andra.

Kan jag använda kraften i det svåra till att skapa styrka hos andra så gör det skillnad!

Det finns ett stort värde för individen och samhället i att lära ut hur man ändamålsenligt använder fördelarna i ett annorlundaskap. Detta för att skapa ett hållbart innanförskap så man inte stannar kvar i ett destruktivt utanförskap.

Värdegrunderna för mitt arbete är:

· Bättre förståelse av dom individuella förutsättningarna.
· Göra skillnad med verkliga erfarenheter och lösningar - visa att det finns hopp.
· Fokusera på förmåga och kunskap för strategier till att skapa livskvalitet utanför normen.

Agenda

Föreläsning på 45 minuter följt at 15 minuter Q&A.

Om du vill skapa en mer inkluderande arbetsplats där du jobbar, registrera dig till denna föreläsning nu! Möjligt att delta både på plats och online.

  • 23 maj 2022, 11:00–12:00
  • Svenska

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.