.FILE

Online-workshop på Goto 10

API-nycklar och notebooks - hur maximerar vi tillgänglighetgörandet av öppna data?

2 feb 2021, 10:00–12:00 | Arrangör: DIGG , Internetstiftelsen , JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) , Lunds Universitet , Sveriges Kommuner och Regioner , TrafikLab (Samtrafiken)

Detta digitala möte handlar om att diskutera om och hur vi kan tillhandahålla API-nycklar.

Vi kommer att diskutera hur vi tänker kring

  • Rätten av att fråga om någons identitet
  • Behovet att veta vilka som är våra användare
  • Villkor och licenser

Vidare diskuterar vi och exemplifierar hur man kan presentera sina data med hjälp av Notebooks. Har er organisation använt sig av Notebooks.

Mer information samt agenda kommer publiceras längre fram.

Om meetup-serien

Meetup-serien handlar om hur myndigheter öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sin öppna data tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Vi pratar även om hur utveckling av relaterad öppen programvara och standarder kan skapa synergieffekter och driva på innovationen baserat på datan. Meetupsen kommer hålla ett virtuellt workshop-format där vi kunskapsdelar genom presentationer varvat med diskussioner. Vårt mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka påverkan och driva på nyttiggörandet av deras öppna data.

Fler event i Online