.FILE 2G 3G 4G 5G

Tidigare workshop på Goto 10

API-nycklar, Swaggger och notebooks - hur maximerar vi tillgänglighetgörandet av öppna data?

2 feb 2021, 10:00–12:00 | Arrangör: DIGG , Internetstiftelsen , JobTech Dev (Arbetsförmedlingen) , Lunds Universitet , Sveriges Kommuner och Regioner , TrafikLab (Samtrafiken)

Eventet har redan varit så det går inte längre att anmäla sig. Kika gärna på våra andra event via menyn ovan.

Detta digitala möte handlar om att diskutera om och hur vi kan tillhandahålla API-nycklar.

Vi kommer att diskutera hur vi tänker kring

-Rätten av att fråga om någons identitet
-Behovet att veta vilka som är våra användare
-Villkor och licenser

Vidare diskuterar vi och exemplifierar hur man kan presentera sina data med hjälp av Swagger och Notebooks.

Agenda
10:00- 10:10 Introduktion till dagens workshop och nätverket NOSAD - Maria Dalhage (NOSAD/Jobtech Development/AF)
10:10-10:30 Information från RU-uppdraget Etablering av förvaltningsgemensam digital infrastruktur/ byggblock API-Hantering - Fredrik Nordlander (DIGG)
10:30-10:50 Hur kan man presentera sina API:er med m.h.a. Swagger
Ulrika Domellöf Mattsson och Piotr Borowiec (Naturvårdsverket)
10:50-11:10 Hur kan man presentera sina data med hjälp av Jupyter Notebooks? Wilhelm Åkesson och Kevin Dee Boman (Göteborgs universitet)
11:10 -11:40 Diskussion i grupper:
Vad behöver finnas i API-dokumentationen och på vilka andra sätt kan vi synliggöra våra öppna data. Intro Jonas Södergren (NOSAD/Jobtech Development/AF)

Fråga 1:
Hur ska man tänka kring nyckelhantering vid öppna API:er utifrån:

-Rätten av att fråga om någons identitet
-Behovet att veta vilka som är våra användare
-Villkor och licenser

Fråga 2: Utifrån olika målgrupper; hur bör öppna data presenteras för att nå en så bra användning som möjligt?
11:40- 11:50 Återsamling och redovisning från grupperna
11:50-12:00 Sammanfattning av dagen.

Om meetup-serien

Meetup-serien handlar om hur myndigheter öppet kan samverka, samskapa och kunskapsdela kring sin öppna data tillsammans med både offentliga och privata aktörer. Vi pratar även om hur utveckling av relaterad öppen programvara och standarder kan skapa synergieffekter och driva på innovationen baserat på datan. Meetupsen kommer hålla ett virtuellt workshop-format där vi kunskapsdelar genom presentationer varvat med diskussioner. Vårt mål är att hålla en praktisk tyngdpunkt och hjälpa och inspirera myndigheter i hur de kan ta nästa steg för att öka påverkan och driva på nyttiggörandet av deras öppna data.

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.