.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous workshop at Goto 10 in Malmö

Antivirus evasion techniques

1 apr 2022, 17:00–20:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

An opportunity to meet and chat with like-minded folks who are passionate about cyber security. In this workshop, you could learn the basics of bypassing antivirus software .

Bring your laptop since there will be a hands-on workshop.

  • 1 apr 2022, 17:00–20:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.