.FILE 2G 3G 4G 5G

Presentation på Goto 10 i Linköping och online

AI Inspiration - Vad finns idag och vad kommer framåt

26 sep 2024, 12:00–13:30 | Arrangör: Linköping Science Park

AI Öst bjuder på inspiration kring vad som är aktuellt inom populärvetenskaplig AI och vad som kommer framåt!

Om AI Öst

AI Öst är ett nätverk för AI-entusiaster i Östergötland, med syfte att ligga i framkant inom AI och bidra till att regionen och Sverige blir en global spelare inom AI. Medlemmarna i AI Öst är engagerade i att diskutera frågor kring AI, dela sin kunskap och samarbeta för att sprida AI-kompetens. Nätverket främjar värderingar som kunskapsdelning, prestigelöshet och samarbete. Alla aktiviteter inom nätverket är kostnadsfria, med fokus på att dela kunskap och hitta lösningar tillsammans. Läs mer om AI Öst och gå med i nätverket på My.ai.se.

Kontakt

Oscar Spaark

Senior process manager

oscar.spaak@linkopingsciencepark.se

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Linköping