.FILE 2G 3G 4G 5G

Seminar at Goto 10 in Malmö

"AI in Anger"…transforming everything

30 maj 2024, 17:30–20:00 | Organizer: Foo Café , Kodify

The introduction of Opensource pre trained Local Large Language Models creates opportunities that were previously unavailable to organisations who could not leverage these technologies due to privacy, security and regulatory restrictions.

We will introduce you to which solutions are available and how you can integrate them in your software development life cycle. 

  • 30 maj 2024, 17:30–20:00
  • Gradängen
    Slagthuset, Carlsgatan 12A, 211 20 Malmö
  • English
  • Organizer: Foo Café , Kodify

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.