.FILE

Online-presentation på Goto 10

A-Kassa för småföretagare och frilansare - Information och diskussion

9 mar 2021, 13:30–14:30 | Arrangör: Ombud Skåne Johan Olson, Småföretagarnas A-kassa

Arbetsmarknaden kan svänga snabbt och din arbetssituation kan förändras. Vi går igenom grunderna och berätta om vilket skydd du kan få som företagare genom att ansluta dig till A-kassan.

SMÅA är en arbetslöshetskassa för småföretagare och deras familjemedlemmar, som arbetar i små- och medelstora företag i Sverige och som vill försäkra sig mot inkomstbortfall vid arbetslöshet.

SMÅA startade sin verksamhet 1969 och är i dag, med 113 000 medlemmar, Sveriges största företagarägda medlemsorganisation. Vår vision är att Sveriges alla företagare är medlemmar i en a-kassa och att förstahandsvalet är SMÅA. Vårt huvudkontor finns i Lycksele, Västerbottens län. Vi har även kontor i Stockholm och ombud i alla Sveriges regioner från Skåne till Norrland. Vårt långsiktiga mål är att SMÅA ska vara Sveriges mest digitala arbetslöshetskassa. Vår verksamhetsidé lyder:

Som en kompetent och engagerad specialist är SMÅA Sveriges bästa a-kassa för företagare.

SMÅAs verksamhet regleras huvudsakligen av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Varje ärende behandlas av handläggare och i vissa fall av jurister.

Det är riksdagen som beslutar om reglerna och alla a-kassor följer samma regler. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) är tillsynsmyndighet och granskar vår verksamhet. Staten har även en representant i SMÅAs styrelse.

Arbetsmarknaden kan svänga snabbt och din arbetssituation kan förändras. Vi går igenom grunderna och berätta om vilket skydd du kan få som företagare genom att ansluta dig till A-kassan.

Fler event i Online