.FILE 2G 3G 4G 5G

Previous presentation at Goto 10 in Stockholm

0 to Understand Deep Learning in 90 Minutes

1 nov 2018, 18:00–21:00 | Organizer: Foo Café

The event has passed.

Rockie Yang visits Foo Café again to share his knowledge about Deep learning

Deep learning is a buzz word these days. Many articles/news talked about it daily. While Deep Learning is not magic.

In this talk, we will share an pragmatic way to understand Deep Learning with 3 interesting use cases.

More details to come!

  • 1 nov 2018, 18:00–21:00
  • English
  • Organizer: Foo Café

Goto 10 är en arena där individer och organisationer kan dela kunskap, idéer och perspektiv. Detta event speglar arrangörens åsikter och delas inte nödvändigtvis av oss på Goto 10 och Internetstiftelsen. På Goto 10 får idéer och kunskap testas, diskuteras och utvecklas så länge de följer våra riktlinjer.

Fler event i Stockholm