Medlemsvillkor

Välkommen till Goto 10! Goto 10 ska präglas av öppenhet och tolerans samt vara en attraktiv mötesplats fri från diskriminering. Vi välkomnar alla deltagare oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation och sexuell läggning. Dock behöver du vara 18 år eller äldre för att kunna bli medlem i Goto 10.

Goto 10 utgörs av sina medlemmar. Det innebär att det är du som medlem som gör Goto 10 till en trevlig plats att arbeta och skapa på. Därför accepterar du som medlem dessa regler och förbinder dig att följa dem. Internetstiftelsen vill driva internet framåt genom att främja innovation. Ditt medlemskap hos Goto 10 är därför kostnadsfritt.

Generella regler

Alla som verkar på Goto 10 ska bemötas med respekt. Internetstiftelsen värderar mångfald och vill att alla ska känna sig välkomna att delta i och bidra till Goto 10.

Verka för en trygg och positiv miljö för alla

Var snäll mot andra medlemmar och mot personal. Passa på att säga hej. Vem vet, det kanske kan resultera i något fantastiskt! Tänk på vilket språk eller vilka bilder du använder. Använd inte språk eller bilder som kan uppfattas av andra som kränkande eller stötande. Vi accepterar inte någon form av ofredande, mobbning eller andra trakasserier. Kontakta oss om du eller någon i din närhet upplever att denna regel inte uppfylls.

Verka för en trivsam miljö för alla

Ta hänsyn. Håll det städat kring dig och lämna platsen som du fann den. Vi tycker om hundar och andra husdjur, men av hänsyn till eventuella allergiker bland medlemmar och personal så får dessa tyvärr inte lov komma in på Goto 10. Rökning inomhus är inte heller tillåtet.

Delta

Vill du lära dig något nytt eller dela med dig av dina kunskaper? Internetstiftelsen hoppas att du som medlem vill organisera eller delta i de evenemang som organiseras på Goto 10. Fotografering kan förekomma i Goto 10:s lokaler. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att du kan vara med på bilder som tas i Goto 10. Kontakta oss om du inte vill förekomma på bild.

Ta ansvar

Som medlem får du ett passerkort. Endast du får använda ditt kort och du får inte låna ut det till någon annan. Det är inte heller tillåtet att använda vår infrastruktur eller vårt wi-fi för olagliga ändamål. Tänk på att nerladdning av upphovsrättsligt skyddat material är olagligt om du inte har upphovsmannens tillstånd.

Om du inte följer dessa regler eller uppför dig på ett olämpligt eller störande sätt mot personal eller andra medlemmar reserverar vi oss rätten att dra tillbaka ditt medlemskap med omedelbar verkan, och, om så kräver, polisanmäla.

Goto 10 ska vara en positiv mötesplats. Genom att vara tydliga med våra medlemsvillkor vill vi skapa en miljö där medlemmar ska känna sig välkomna och trygga.

Dessa villkor gäller tillsvidare. Vi kan komma att behöva justera dessa villkor. Sådana villkorsändringar träder i kraft när de uppdaterade villkoren har publicerats på www.goto10.se.

Läs mer om vår integritetspolicy här.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.