Historia

Vi brinner för att lyfta internet och gör det på många sätt. Men något saknades. Utifrån det skapade vi Goto 10 - en fysisk mötesplats för alla som har idéer kring internet. För det är när människor träffas som de bästa idéerna och krafterna uppstår.

Den 4 maj 2017 öppnade Goto 10 i Hammarby sjöstad i Stockholm. Bakom Goto 10 står Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

IIS är en neutral och oberoende allmännyttig organisation som har i uppdrag att främja internet på olika sätt. Det gör vi bland annat genom att driva frågor, hålla kurser, ta fram statistik och rapporter samt anordna evenemang som berör internet i alla möjliga former. Vi brinner för att lyfta internet som en viktig plattform och möjliggörare av informationsspridning, kunskapsutbyte och innovation. Det är något som genomsyrar allt vi gör. Och det gäller även Goto 10.

Under de snart 20 år som IIS har funnits har vi arbetat på flera olika sätt för att främja internet och internetanvändande. Det gör vi för att vi tycker om och tror på internet. Internet bidrar positivt till människors och samhällets utveckling.

Vi tror också på att hjälpa och satsa på personer som har idéer och kunskap om internet och webben eftersom det möjliggör innovation och driver användningen av internet framåt.

Under åren har vi gjort det på många olika sätt bland annat genom evenemang som Internetdagarna och Internet Discovery Day, där personer får chans att träffas, lyssna på andra och prata om sina idéer.

Vi har också gjort det genom att dela ut pengar till projekt genom Internetfonden och investerat i företag.

Gemensamt för de som vi genom åren träffat i olika forum är att de efterfrågat ett nätverk och en mötesplats. En undersökning av deltagarna på Internet Discovery Day visar också att det inte är pengar i första hand som är viktigast när det gäller att komma vidare med sin idé utan nätverket och tillgången till andra experter.

Foto av Kristina Alexanderson 

Det var i det här idén om Goto 10 växte fram. Med Goto 10 vill vi sänka instegströskeln och underlätta för nätverkande, idé- och kunskapsutbyte där den röda tråden är nyfikenheten och kärleken till allt som internet och webben möjliggör.

Vi tror att de bästa idéerna och krafterna uppstår när människor med olika bakgrund, förutsättningar, intressen och mål möts och därför är Goto 10 en plats där tillgänglighet och öppenhet är i fokus som du som medlem är med och formar.

Vi ser till att det finns tillfälliga arbetsplatser, utrymmen för meetups, mindre konferenser och gott kaffe.

Vi bjuder in människor och låter dig koncentrera dig på det du är bäst på. Vi vill ge dig Goto 10 men vi vill också forma Goto 10 tillsammans med dig.

Prata med oss så spånar vi vidare på dina idéer. Det är vi tillsammans som bygger framtiden och får nya spännande saker att hända på webben och internet.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.