Uppförandekod

Det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna på Goto 10. Därför har vi en en uppförandekod. Den skiljer sig inte mycket från vanligt hyfs, men du hittar den här.

Goto 10 är en mötesplats för mångfald som ska vara fri från diskriminering och som präglas av öppenhet och tolerans. Vi välkomnar alla oavsett kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsvariation eller sexuell läggning. Däremot behöver du vara minst 18 år för att registrera medlemskap då du ingår avtal med oss.

För oss är det viktigt att alla som besöker Goto 10 ska bemötas med respekt, oberoende om de står på scen som föreläsare, om de deltar i diskussioner via sociala medier eller väljer att sitta i vår arbetslounge. Det är viktigt att alla ska känna sig trygga och välkomna.

Uppförandekod

Uppförandekoden är helt enkelt en benämning på “vanligt hyfs”,  men för tydlighets skull  publicerar vi punkterna här:

  1. Vi accepterar självklart inte någon form av ofredande, mobbing eller andra trakasserier.
  2. Som besökare, föreläsare, personal, et cetera är det din rättighet att känna dig välkommen och trygg oavsett vem du är och hur du väljer att presentera dig. Det är samtidigt din skyldighet att göra det möjligt för alla andra att göra detsamma.
  3. Om du tycker att någon bryter mot uppförandekoden, berätta så tar vi tag i det.

 

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.