23 jan, 17:00–19:00

Bokcirkel: The Age of Surveillance Capitalism

En bokcirkel för att diskutera The Age of Surveillance Capitalism av Shoshana Zuboff.

Syfte med boksamtalen
Dessa boksamtal är en möjlighet till fortbildning genom fördjupning inom frågor relaterade till Shoshana Zuboffs verk The Age of Surveillance Capitalism, grovt översatt här till övervakningskapitalismens tidsålder. Under samtalen fokuserar vi på frågor om övervakningskapitalism som koncept, som logik, som ekonomisk order och Zuboffs framställning av den, dess historia, och dess relevans för samhället(/n)s sam- och framtid. Det senare fokuserar på frågeställningar kring makt, demokrati, individens rätt till personlig integritet och till självbestämmande, då framförallt till möjligheten att föreställa sig sin egen identitet och framtid – eller som Zuboff skriver, “futurum” – och liknande.

Samtalen ger oss möjlighet att reflektera över dessa frågor och lära oss av och med andra som är lika intresserade av ämnet men som kommer med olika erfarenheter och perspektiv.

Onlinediskussion
För de som inte vill eller kan vara med under de fysiska boksamtalen finns möjligheten att diskutera verket genom signalkanalen. Då kan man välja att följa samma lässchema som de fysiska boksamtalen och diskutera enligt det i forumet. Om intresse finns kan vi lägga till mer specifika datum för när alla ska ha läst specifika kapitel. Kanalen kan även fungera som uppföljning av frågor som aldrig fick utrymme att diskuteras under de fysiska träffarna.

Lässchema och samtalsträffar

Träff 1: 4 december, 17.00 – 19.00, Goto 10, Hammarby Kaj 10, Stockholm
Text: Del 1, kapitel 1 – 6

Träff 2: 23 januari, 17.00 – 19.00, Stadsbiblioteket, Sveavägen 73 (t-bana Odenplan el Rådmansgatan), Vi träffas i bibliotekscaféet strax före kl 17, så tar vi hissen upp sen till styrelserummet på översta våningen. Kuriosa: där hade stadsbibliotekarien sitt kontor på 1930-talet.
Text: Del 2, kapitel 7 – 11

Träff 3: februari TBD
Text: Del 3, kapitel 12 –

Samtalsupplägg
Vi startar boksamtalet med att gå en runda där var och en får presentera sig vid namn, varför de har valt att gå med i detta boksamtal, och vad en hoppas att få ut av det. Det här bör vi inte ägna mer än 5-15 minuter på (beroende på hur många deltagare vi blir), eftersom vi i första hand är här för att diskutera materialet.

Därefter ger samtalsledar(en/arna) en kortfattad summering (10-15 minuter) av vad det är vi alla har läst och listar ett par fokusområden som boken lyfter och eventuellt ett par centrala frågor som är relevanta i relation till texten.

Gruppen diskuterar därefter gemensamt berörda kapitel. Alla deltagare ska ha läst texten och komma förberedda till samtalet. Ett bra sätt att förbereda sig är att ta med sig ett par frågor och funderingar som man har angående innehållet i texten, särskilda påståenden eller argument som Zuboff presenterar – vad är extra intressant, vad är problematiskt, varför? Finns det andra möjliga perspektiv som vi vill belysa i kontrast till dessa diskussionspunkter.

Eventuellt kan vi välja att fokusera på specifika frågeställningar inför varje samtal. Dessa tar vi i så fall upp i signalkanal inför träff.

Tips inför läsning!

 • Huvudargument – vad vill boken få fram eller säga?
 • Vad handlar texten om?
 • Vad tar du med dig av det du har läst?
 • Vad har du förstått och vad finner du oklart?
 • Är det något du finner du problematiskt i texten?
 • Vad förvånades du över, varför?
 • Vad är extra intressant, varför?
 • Egen analys och övriga funderingar

Tips inför samtal!

 • Tiden är värdefull! Två timmar går snabbt. Kom ihåg varför vi är där. Om samtalet hamnar för mycket på avvägar, hjälp varandra tillbaka till frågan som diskuteras. Det här blir extra viktigt ju fler medlemmar vi är på plats.
 • Anteckna under samtalet! Det som inte ryms att diskutera under samtalet kan diskuteras i signalgruppen (eller annat forum).
 • Låt alla gruppmedlemmar få komma till tals! Avbryt inte varandra, men var även medveten om hur mycket plats du själv tar – ge utrymme. Det här blir extra viktigt ju fler medlemmar vi är på plats.

Hjälpmedel
OPN Reading Group kapitelsammanfattningar
Tips på lässtrategier

Kontakt

Goto 10
info@goto10.se

 • Pris: Kostnadsfritt
 • Arrangör: Bokcirkel: The Age of Surveillance Capitalism

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.