Bli medlem på Goto 10!
Ditt kort är registrerat!

Ange din e-postadress

Ange en giltig e-postadress.

Det är helt kostnadsfritt att vara medlem på Goto 10.

För att kunna gå på evenemang hos Goto 10 behöver du registrera dig som medlem. Det är helt kostnadsfritt. Vänligen fyll i formuläret nedan.

Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält
Obligatoriskt fält

Goto 10 utgörs av sina medlemmar. Det innebär att det är du som medlem som gör Goto 10 till en trevlig plats att arbeta och skapa på. Därför accepterar du som medlem dessa regler och förbinder dig att följa dem. IIS vill driva internet framåt genom att främja innovation. Ditt medlemskap hos Goto 10 är därför kostnadsfritt.

Generella regler

Alla som verkar på Goto 10 ska bemötas med respekt. IIS värderar mångfald och vill att alla ska känna sig välkomna att delta i och bidra till Goto 10.

Verka för en trygg och positiv miljö för alla

Var snäll mot andra medlemmar och mot personal. Passa på att säga hej. Vem vet, det kanske kan resultera i något fantastiskt! Tänk på vilket språk eller vilka bilder du använder. Använd inte språk eller bilder som kan uppfattas av andra som kränkande eller stötande. Vi accepterar inte någon form av ofredande, mobbing eller andra trakasserier. Kontakta oss om du eller någon i din närhet upplever att denna regel inte uppfylls.

Verka för en trivsam miljö för alla

Ta hänsyn. Håll det städat kring dig och lämna platsen som du fann den. Vi tycker om hundar och andra husdjur, men av hänsyn till eventuella allergiker bland medlemmar och personal så får dessa tyvärr inte lov komma in på Goto 10. Rökning inomhus är inte heller tillåtet.

Delta

Vill du lära dig något nytt eller dela med dig av dina kunskaper? IIS hoppas att du som medlem vill organisera eller delta i de evenemang som organiseras på Goto 10. Fotografering kan förekomma i Goto 10:s lokaler. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till att du kan vara med på bilder som tas i Goto 10. Kontakta oss om du inte vill förekomma på bild.

Ta ansvar

Som medlem får du ett passerkort. Endast du får använda ditt kort och du får inte låna ut det till någon annan. Det är inte heller tillåtet att använda vår infrastruktur eller vårt wi-fi för olagliga ändamål. Tänk på att nerladdning av upphovsrättsligt skyddat material är olagligt om du inte har upphovsmannens tillstånd.

Om du inte följer dessa regler eller uppför dig på ett olämpligt eller störande sätt mot personal eller andra medlemmar reserverar vi oss rätten att dra tillbaka ditt medlemskap med omedelbar verkan, och, om så kräver, polisanmäla.

Goto 10 ska vara en positiv mötesplats. Genom att vara tydliga med våra medlemsvillkor vill vi skapa en miljö där medlemmar ska känna sig välkomna och trygga.

Dessa villkor gäller tillsvidare. Vi kan komma att behöva justera dessa villkor. Sådana villkorsändringar träder i kraft när de uppdaterade villkoren har publicerats på www.goto10.se.

Läs mer om vår integritetspolicy här.

Personuppgiftsansvar

Det kan förekomma fotografering i Goto 10:s lokaler och vid de evenemang som hålls på Goto 10. IIS ansvarar också för de bilder som kan förekomma på dig.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att IIS, eller den IIS har anlitat, ska kunna tillhandahålla och administrera medlemsregistret och därmed ge dig tillgång till Goto 10. Ändamålet för behandling av bilder är att IIS, eller den IIS har anlitat ska kunna publicera dessa på sociala medier och Goto 10:s hemsida i samband med evenemang och marknadsföring. IIS kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra IIS främjandeverksamhet.

Laglig grund för behandling är att kunna uppfylla avtalet mellan IIS och dig samt legitimt intresse. Det legitima intresset avser att kunna marknadsföra Goto 10, dess evenemang och samarbetspartners.

IIS kan komma att lämna ut dina personuppgifter till IIS samarbetspartners för marknadsföringsändamål. Du har möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål. I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

Dina registrerade personuppgifter hos IIS

Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos IIS och du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort. Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse görs skriftligen till IIS till nedan angivna kontaktuppgifter.